Göbek Fıtığı ( Umblikal Herni)

Karın duvarında bulunan ve bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen fasya adını verdiğimiz destek tabakasının göbek ve çevresinde zayıflaması veya yırtılması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır.

Göbek Fıtığı, kendi kendine iyileşebilen ve bir hastalık türü değildir. Tedavisi cerrahidir. Bazı durumlarda ciddi ve acil bir durum olan bağırsak tıkanıklığına neden olabilir.

Hem açık (klasik) hem de laparoskopik (kapalı) yaklaşımlar uygulanabilir. Her iki yöntemde de genellikle “mesh” adı verilen ve halk arasında yama olarak ifade edilen sentetik bir malzeme kullanıyoruz.

Tedavi seçeneği hastanın ek hastalıklarına, durumun aciliyetine ve fıtığın boyutuna göre değişir. Ancak mutlak kontrendikasyon (engel)  kanıtı yoksa genellikle laparoskopik göbek fıtığı onarımını tercih ederiz.