Kasık Fıtığı ( İnguinal herni)

Kasık bölgesinde yer alan halka şeklindeki anatomik bir yapının doğuştan açık kalması ya da o halkanın veya o bölgedeki kas dokusunun zamanla zayıflaması sonucu oradan bağırsak ya da bağırsak çevresindeki yağ dokusunun dışarı doğru çıkmasıdır. Kasıkta şişlik ve ağrı ile kendini belli eder. Oluşan şişlik, özellikle öksürürken, eğilirken veya ağır bir nesneyi kaldırırken ağrılı olabilir. Tek taraflı veya her iki tarafta da oluşabilir.

Kasık fıtığı kendi kendine iyileşmez ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir.  Ağrılı veya büyüyen bir kasık fıtığını düzeltmek için ameliyat önermekteyiz. Kasık fıtığı onarımı yaygın bir cerrahi işlemdir.

Hem açık (klasik)  hem de laparoskopik yaklaşımlar uygulanabilir. Her iki yöntemde de fıtığı onarmak için halk arasında ” yama” olarak da ifade edilen   “mesh” adı verilen sentetik bir malzeme kullanıyoruz.

Tedavi seçeneği hastanın ek hastalıklarına, durumun aciliyetine ve fıtığın boyutuna göre değişir. Ancak mutlak bir engel  yoksa genellikle laparoskopik kasık fıtığı onarımını ( TEPP, TAP)  tercih ederiz.