Kesi Yeri Fıtığı ( İnsizyonel herni)

İnsizyonel herni (fıtık) , iyileşen cerrahi skar bölgesinde oluşan bir fıtık tipidir. Bu tip fıtık, tüm karın duvarı fıtıklarının yüzde 15-20’sini oluşturur.

 İnsizyonel fıtıklar tipik olarak karnın ön tarafında meydana geldiğinden, bir tür ventral fıtık olarak kabul edilirler.

Tedavisi için  cerrahi gereklidir.

Hem açık (klasik) hem de laparoskopik yaklaşımlar uygulanabilir. Her iki yöntemde de genellikle “mesh” (yama)  adı verilen sentetik bir malzeme kullanıyoruz.

Tedavi seçeneği hastanın ek hastalıklarına, durumun aciliyetine ve fıtığın boyutuna göre değişir. Ancak mutlak bir engel yoksa genellikle laparoskopik insizyonel herni onarımını  tercih ederiz.