Pankreas Kanseri

Pankreas sindirime yardımcı olan enzimler salgılayan ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan hormonlar üreten bir organdır.

Çoğu pankreas kanseri, pankreas kanallarını kaplayan hücrelerde başlar. Bu kanser türü pankreas adenokarsinomu olarak adlandırılır. Daha az sıklıkla, kanser , hormon üreten hücrelerde veya pankreasın nöroendokrin hücrelerinde oluşabilir. Bu kanser türleri pankreas nöroendokrin tümörleri, adacık hücre tümörleri veya pankreas endokrin kanseri olarak adlandırılır.

Pankreas kanseri, en iyi tedavi edilebilir olduğu erken evrelerinde nadiren tespit edilir. Bunun nedeni, diğer organlara yayılana kadar genellikle semptomlara neden olmamasıdır.

Pankreas kanseri tedavi seçenekleri kanserin yaygınlığına göre seçilir. Seçenekler cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir.

Pankreas kanserinin belirti ve semptomları genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz.

Bunlar şunları içerebilir:

 • Sırtınıza yayılan karın ağrısı
 • İştahsızlık veya istenmeyen kilo kaybı
 • Cildinizin ve göz beyazlarınızın sararması (sarılık)
 • Açık renkli dışkılama
 • Koyu renkli idrar
 • Kaşınan cilt
 • Yeni diyabet teşhisi veya kontrolü zorlaşan mevcut diyabet

Pankreas kanseri riskinizi artırabilecek faktörler şunlardır:

 • Sigara içmek
 • Diyabet
 • Pankreasın kronik iltihabı (pankreatit)
 • Ailede pankreas kanseri öyküsü
 • Obezite
 • İleri yaş

Tanı

Pankreas kanserinin teşhisinde kullanılan yöntemler ultrason (US), endoskopi ultrason (EUS), bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bazen pozitron emisyon tomografisi (PET) taramalarını içerir. Kanda CA 19-9  tümör belirtecinin bakılması erken  pankreas kanserinin teşhisinde ve hastalığın  takibinde diğer güvenilir yöntemdir.

Evreleme

Pankreas kanseri tanısı konulduktan sonraki aşama en uygun tedaviyi planlayabilmek için hastalığın yaygınlığını saptamaktır. Genellikle tanı aşamasında kullanılan yöntemler bu iş için yeterlidir. Tümörün çapı, etraf dokularla ilişkisi ve uzak organlara yayılımın olup olmamasına göre evreleme yapılır.

Tedavi

Ameliyat, pankreas kanserinin iyileşmesinin genelde tek yoludur. Ancak kanserin vücudun tamamına yayılması durumunda ameliyat ile tedavi sonuç vermez. Ameliyat ile pankreasın belirli bir bölümü ya da tamamı çıkarılabilir. Pankreasın tamamının çıkarılmasına total pankreatektomi ismi verilir. Tümör pankreasın baş kısımında olduğunda ‘’Whipple ameliyatı’’ , gövde ve kuyruk kısımlarında ise pankreas rezeksiyonları yapılabilir. Açık ve kapalı (laparoskopik, robotik) ameliyat teknikleri mevcuttur. İleri evre pankreas tümörlerinde Kemoterapi ve Radyoterapi gibi tedavi yöntemlerine başvurulur.