Tiroid

TİROİD CERRAHİSİ

Temel olarak dört ana nedenden dolayı tiroid ameliyatı olmanız gerekebilir:

-Tiroid kanseri olabilecek bir nodül varlığında,

-Tiroid kanseri teşhisi konuldu,

-Lokal semptomlara neden olan bir nodül veya guatr varlığında – trakea sıkışması, yutma güçlüğü veya gözle görülür  bir kitle.

-Toksik nodül, toksik multinodüler guatr veya Graves hastalığı gibi aşırı tiroid hormonu üretimi ve salınımı nedeniyle semptomlara neden olan bir nodül veya guatr varlığında.

 Tiroid ameliyatları genel anestezi altında yapılır.

Hangi tip ameliyat yapılacağı , tiroid bezinin ne kadarının çıkarılması gerektiği gibi konular , hastalığın tipi ve nodüllerin yerleşimine göre değişkenlikler gösterebilir.